WiNToBootic

WiNToBootic

Miễn phí
Creates bootable USB devices
Người dùng đánh giá
4.0  (180 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Make bootable disks from disk images of operating systems or actual DVDs. Works with almost every Windows version available.
WiNToBootic là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn tạo ổ cứng di động USB hoặc ổ cứng khởi động được. Chương trình có hỗ trợ cho ISO, DVD hoặc Thư Mục như là nguồn đĩa khởi động. Nó cũng hỗ trợ NTFS, hỗ trợ khởi động cho Windows PE2/PE3/PE4 và bạn có thể ghi từ ISO 9660 và ISO 13346.
Thông tin được cập nhật vào: